Prisijungimo vardas - knygelės numeris

Pirmą kartą jungiantis prie sistemos slaptažodis sudarytas iš pirmų trijų gatvės raidžių, gatvės numerio ir buto numerio

Pvz. Ąžuolo g. 13 - 3 slaptažodis yra ąžu133

Pvz. Šv. Jokūbo g. 24A - 12 slaptažodis yra šv.24a12

Pvz. V. Kudirkos g. 31 slaptažodis yra v.k31

Informacija


Svarbi informacija gyventojams - nauja šilumos paskirstymo tvarka (Informaciją rasite čia)

 

Informuojame butų ir kitų patalpų savininkus, kad nuo 2017m. sausio 12d. iki 2017m. vasario 3d. vykdom,as balsavimas raštu dėl namo bendro naudojimo objektų administravimo ir techninės priežiūros.

 

Gerbiamas kliente.

 

Atsiprašome Jūsų už nepatogumus ir informuojame, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2016-08-30 nutarimu Nr. 03-251 nusprendė išskaičiuoti mokestį už Jūsų suvartotą šilumą, viršijančią karšto vandens cirkuliacijos normatyvus. Plačiau...


Siekdami sustiprinti gaisrinę saugą gyvenamajame sektoriuje, informuojame ir primename Jums gaisrinę saugą.  Informaciją galite rasti čia


GYVENTOJŲ DĖMESIUI DĖL SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ BALIONŲ (Informaciją galite rasti čia)


REKOMENDACIJOS GYVENTOJAMS DĖL COVID-19 PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ (Informaciją galite rasti čia)


Informacija apie pastate suvartotos šilumos paskirstymą nešildymo sezono metu


Vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 12 str. 2 d., Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išaiškinimais (2013-05-02 raštas, Nr. R2-1329, 2015-05-11 raštas, Nr. 41), pateiktais Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai, tuose daugiabučiuose namuose, kuriuose karšto vandens tiekėjas yra sutvarkęs karšto vandens apskaitą, ir namuose, kurių bendrasavininkai yra pasirinkę apsirūpinimo karštu vandeniu būdą be karšto vandens tiekėjo, nešildymo sezono metu turi būti išskirstytas visas pastate suvartotas šilumos kiekis, įskaitant ir komisijos nustatytus normatyvus karšto vandens temperatūros palaikymui (cirkuliacijai) viršijantį šilumos kiekį, kuris turi būti priskiriamas karšto vandens temperatūros palaikymui ir išdalijamas apmokėti gyventojams.

 

Gerb. butų ir kitų patalpų savininkai,

Prašome kiekvieną mėnesį deklaruoti karšto ir šalto vandens skaitiklių rodmenis.

 

Dėl informacijos apie pažeidimus pateikimo tvarkos