Savitarnos svetainėPrisijungimo vardas - knygelės numeris

Pirmą kartą jungiantis prie sistemos slaptažodis sudarytas iš pirmų trijų gatvės raidžių, gatvės numerio ir buto numerio

Pvz. Ąžuolo g. 13 - 3 slaptažodis yra ąžu133

Pvz. Šv. Jokūbo g. 24A - 12 slaptažodis yra šv.24a12

Pvz. V. Kudirkos g. 31 slaptažodis yra v.k31

UAB „Druskininkų butų ūkis“ įmonė įregistruota 1990 m. lapkričio 29 d. adresu Ligoninės g. 12, Druskininkai. Valstybės įmonės Registrų centro Alytaus filiale yra kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę.

UAB „Druskininkų butų ūkis“ yra atestuota įmonė, turinti teisę vykdyti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimą, priežiūrą (eksploatavimą) ir atlikti statinio statybos darbus.

Bendrovės pagrindinė veikla daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimas, priežiūra (eksploatacija), remontas.

Bendrovės tikslas nuolat tobulėti, teikti kokybiškas paslaugas, taikyti naujoves – įdiegiant naujas technologijas, automatizuotas valdymo sistemas bei specialiai parengtas programas. Bendrovės veikla yra apdrausta civilinės atsakomybės draudimu.

 

 

 

KEIČIASI ĮMOKOS UŽ LIFTO NAUDOJIMO, PRIEŽIŪROS IR ELEKTROS ENERGIJOS SUNAUDOJIMĄ


Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-08-05 d. nutarimu Nr. 831 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo pakeitimo“, IV skyriaus „Patalpų savininkų mokėjimų ir įmokų apskaičiavimo“ nuostatais, nuo 2016 m. sausio 01 d. keičiasi įmokos už lifto naudojimo, priežiūros ir elektros energijos sunaudojimą:

- už lifto naudojimąsi ir priežiūrą mokesčiai skaičiuojami proporcingai patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės daliai, visiems 1-9 aukštų gyventojams;

- už elektros energijos sunaudojimą pagal lifto elektros energijos apskaitos prietaiso rodmenis skaičiuojami 3-9 aukštų gyventojams.