Prisijungimo vardas - knygelės numeris

Pirmą kartą jungiantis prie sistemos slaptažodis sudarytas iš pirmų trijų gatvės raidžių, gatvės numerio ir buto numerio

Pvz. Ąžuolo g. 13 - 3 slaptažodis yra ąžu133

Pvz. Šv. Jokūbo g. 24A - 12 slaptažodis yra šv.24a12

Pvz. V. Kudirkos g. 31 slaptažodis yra v.k31

Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra

GYVENTOJŲ DĖMESIUI!


DĖL KARŠTO VANDENS SKAITIKLIŲ PAKEITIMO

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 4-523 „DĖL TEISINEI METROLOGIJAI PRISKIRTŲ MATAVIMO PRIEMONIŲ GRUPIŲ IR LAIKO INTERVALŲ TARP PERIODINIŲ PATIKRŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“. 6.6.2. punktu – karšto ir šalto vandens skaitikliai butuose ir individualiuose namuose laiko intervalas tarp patikrų, ne rečiau kaip 6 metai.

ŠILUMOS TIEKIMO IR VARTOJIMO TAISYKLIŲ, patvirtintos LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO, 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297, 177p. draudžia naudotis karšto vandens skaitiklio rodmenimis, jeigu:

177.4. karšto vandens tiekėjo įrengtas karšto vandens skaitiklis naudojamas be patikros ar viršytas naudojimo iki eilinės patikros laikas pagal Valstybinės metrologijos tarnybos nustatytą apskaitos prietaiso patikros periodiškumą.

Metrologiškai nepatikrinti karšto vandens apskaitos prietaisai, pagal kuriuos atsiskaitoma,  gali rodmenis fiksuoti netiksliai, todėl susidaro vandens neatitikimai tarp įvadinio apskaitos prietaiso rodmenų ir rodmenų, kurie fiksuojami apskaitos prietaisų  butuose. Karšto vandens apskaitos prietaisus įsirengė butų savininkai ir jie yra savininkų nuosavybė. Daugiabučių namų, nepasirinkusių karšto vandens tiekėjo, butų ir kitų patalpų savininkai savo lėšomis turi vykdyti karšto vandens apskaitos prietaisų metrologinę patikrą ir keitimą.

Daugiabučio namo butų/patalpų savininkai  iki 2016-09-30 d. turi pasikeisti karšto vandens skaitiklius metrologiškai patikrintais skaitikliais ir atlikus darbus informuoti namo administratorių arba pasirinkti karšto vandens tiekėją, kuris karšto vandens apskaitos prietaisus įrengs, keis ir atliks periodines apžiūras.

Nepakeitus karšto vandens skaitiklių, vadovaujantis Druskininkų savivaldybės tarybos 2002 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. 697 „Dėl šalto ir karšto vandens apskaitos“ patvirtintos tvarkos 10 p.:

apmokestinamas vandens kiekis nustatomas taikant vandens suvartojimo normas (už laikotarpį, kol skaitiklis nebus metrologiškai patikrintas) ir mokestis neperskaičiuojamas. Skaitiklis keičiamas ar atliekama jo metrologinė patikra vartotojo lėšomis.

Vadovaujantis LR STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS IR LR APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO, 1991 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 79/76 „VANDENS VARTOJIMO NORMOS RSN 26-90“ yra patvirtintos vandens suvartojimo normos 1 gyventojui:

- namams su vandentiekiu, kanalizacija ir įrengtomis voniomis – 92 litrai/per parą;

- bendrabučio tipo gyvenamiesiems namams – 75 litrai/per parą.

Namo administratorius UAB „Druskininkų butų ūkis“

GYVENTOJŲ ŽINIAI

Prasidedant 2015-2016 m. šildymo sezonui ir siekiant išvengti nesklandumų paleidžiant pastatų, prijngtų prie centralizuotų šilumos tiekimo sistemų informuojame, kad:

Šildymo sezoną galima pradėti, kai tris paras iš eilės vidutinė vidutinė lauko oro temperatūra yra žemesnė už  +100C.

Šildymo sezono pradžią, atsižvelgdama į faktinę lauko oro temperatūrą, nustato Druskininkų savivaldybės administracija.

Kiti šilumos vartotojai, įskaitant ir daugiabučius gyvenamuosius namus, gali pradėti šildymą savo nuožiūra, nepažeidžiant nustatytų higienos normų.

UAB „Druskininkų butų ūkis“